KISACA Harflerin Doğru Telaffuzu

 

KISACA

 Harflerin Doğru TelaffuzuTecvid güzel okumak demektir. Bunun ilk şartı da harflere hakkını vererek, doğru ve yerinden telaffuz etmektir. Özellikle birbirine benzeyen bazı harfler vardır. Bunları karıştırmamak gerekir. İnce ve kalın seslilere dikkat etmek gerekir.Kalın Sesli Harfler:


ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق    harfleridir.Benzer Harfler: 


 ا ع      Elif ا harfi ince "e" sesi verir.
Ayn ع ise boğaz sıkılarak çıkarılan "a" sesi verir.


 ط ت   Te ت ince Tı ط ise kalın seslidir. "Telefon" derken ت yi, "tabut" derken ط yı kullanırız. ث س ص    Baştaki ث peltek yani dil ucu iki diş arasından dışarı çıkarılarak telaffuz edilir. س ise normal ince "s" harfidir. ص ise ağız dolusu kalın bir "sa" sesi verir.


 ح خ ه     Elifbadaki sırasıyla ح kalın bir "ha"sesi çıkarır. "hacı"daki gibi. خ ise hırıltılı, adeta boğazı yırtarak çıkan bir "ha" sesidir. ه ise ince "h" sesi verir. Hece'deki gibi. د ض    Dal د harfi "dede"deki "d" sesidir. Dad ض harfi ise dilin ucu sağ veya sol avurda hafifçe değerken çıkarılan "d" sesidir. Bu seste "d" ile "z" arası bir ses çıkar.


ز ظ ذ     Baştaki ذ peltek ze denir.
Aynı ث harfinde olduğu gibi dilin ucu alt ve üst dişlerin arasında olduğu halde çıkarılan "z" sesidir. ز ise ince ve keskin "z" sesidir. ظ kalın ve tok bir "z"dir. "zalim" derken çıkan z gibi.


 ق ك    Kef ك ince "k" sesidir.
Kaf ق ise kalın "k" sesidir. İngilizcedeki Q harfinin karşılığıdır.

 

 


 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !